අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

කරුණාතිලක - අමිතාගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා වූද,​ හසිතගේ ආදරණීය පියාණන් වූද,​ පියසේන කරුණාතිලක මහතා අභාවප්‍රාප්ත විය. අවසන් කටයුතු 04 වන බදාදා සවස 3 ට බොරැල්ල ආදාහනාගාරයේදී සිදු කෙරේ. අවසන් ගෞරවය සඳහා දේහය A.F. රේමන්ඩ් මල් ශාලාවේ අංක 02 හි එදින සවස 2.30 දක්වා තැන්පත් කර ඇත.087760

 

නව අදහස දක්වන්න