ගම්පෙරළියෙන් මාතර සංවර්ධනයට රුපියල් කෝටි 171ක් | දිනමිණ


 

ගම්පෙරළියෙන් මාතර සංවර්ධනයට රුපියල් කෝටි 171ක්

ගම්පෙරළිය කඩිනම් සංවර්ධන වැඩසටහන මඟින් 2019 වර්ෂයේ ව්‍යාපෘති 3012 ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 1712.85 ක මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මාතර දිස්ත්‍රික්කය වෙත ලැබී ඇතැයි මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ක්‍රමසම්පාදන අංශය සඳහන් කරයි.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 16 හි ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 650 කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ගම්පෙරළිය කඩිනම් සංවර්ධන වැඩසටහන මඟින් සෑම ගමකම හරිත උද්‍යානය බැගින් ඉදිකිරීමටත් ගම්වල ඇති කුඩා වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමද කරනු ලබයි. ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ශරීර සෞඛ්‍ය මනාව රැකගැනීමට අවශ්‍ය ව්‍යායාම කට්ටල සහ ක්‍රිඩා පහසුකම් ලබාදීම , පොදු කටයුතු සඳහා මධ්‍යස්ථානඇති කිරීම , පුස්තකාල පහසුකම් සහ සංනිවේදන කටයුතු වයිෆයි පහසුකම් සැපයීම මේ යටතේ සිදු කෙරෙනු ඇත.

ගම්වල වැව් හා අමුණු ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම , ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම , පාසල් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් දියුණු කිරීම , පාසල් ක්‍රීඩාංගණ , සතිපොළවල් ප්‍රවර්ධනය , හරිත උයන වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම විදුලිය පහසුකම් සැපයීම , පන්සල් , පල්ලි , කෝවිල් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම , පුරාවිද්‍යා ස්ථානවල සංචාරක ආකර්ෂණය සඳහා පුනරුත්ථාපන කටයුතු සිදුකිරීම , ග්‍රාමීය හා නාගරික මට්ටමින් නිවාස සංවර්ධනය , ඉඩම් ඔප්පු නිකුත් කිරීම , ව්‍යවසාය ශ්‍රීලංකා වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම් ආදී ව්‍යාපෘති රැසක් මෙම වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමට ඇති වැඩ යෝජනා ගණන 638 කි. ව්‍යාපෘති 214 ක ඇස්තමේන්තු සකස් කර අවසන්ව ඇත. ව්‍යාපෘති 199 ක ගිවිසුම් අස්සන් කර තිබෙන අතර ව්‍යාපෘති 628 ක වැඩ ආරම්භ කර තිබේ. වැඩ අවසන් කර ඇති ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 1333 කි. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 290.58 ක් මේ වන විට ගෙවා අවසන් බවත් සමස්ත ව්‍යාපෘති වලින් 50% ක වැඩ අවසන් කර ඇති බව ක්‍රමසම්පාදන අංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටී.

විජිත සල්ගාදු - අකුරැස්ස මධ්‍යම විශේෂ

නව අදහස දක්වන්න