ජනපති ලබන 20 විශේෂ කාරක සභාව හමුවට | දිනමිණ


 

ජනපති ලබන 20 විශේෂ කාරක සභාව හමුවට

පසුගියදා සිදු වූ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයා බලන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව එළඹෙන 20 වැනිදා අදාළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටීමට ජනාධිපතිවරයා කැමැත්ත පළ කර ඇත.

 

නව අදහස දක්වන්න