කිළිනොච්චිය නියගය යළිත් උග්‍ර අතට | දිනමිණ


 

කිළිනොච්චිය නියගය යළිත් උග්‍ර අතට

කිළිනොච්චිය ප්‍රදේශයේ නියගය යළිත් උග්‍ර වීමත් සමගම චැම්පියන්පත්තු ප්‍රදේශයේ ගවයන්ට බීමට ජලය නොමැතිව ඔවුන් තැන තැන මැරී වැටෙන්නට පටන් ගෙන තිබේ. වර්ෂාව පිළිබඳ වූ සියලු බලාපොරොත්තු මේ වන විට සුන් වී ඇති අතර කිළිනොච්චියේ චැම්පියන්පත්තු ප්‍රදේශයට මාස හතරකින් වර්ෂාව ලැබී නොමැත.

පළාතේ සියලුම වැව් සිදී ගොස් තිබීම නිසා ගවයන් ඉතා ඈත පළාත් වලට ජලය සොයමින් ගියද ඔවුන්ට ආපසු ඒමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් ඔවුන් අතර මග මියැදෙන්න පටන් ගෙන තිබේ.

ගව පට්ටි පාලනය කරන මේ පළාතේ වැසියන්ට ඔවුන් ඇති කරණු ලබන ගවයන්ට ජලය සපයා දීමට නොහැකි වීම ඉතා බරපතළ ප්‍රශ්නයක් වී තිබේ.

සටහන සහ ඡායාරූප-උතුරු පළාත් විශේෂ රසුල දිල්හාර ගමගේ 

නව අදහස දක්වන්න