තිරිඟු පිටි පරණ මිලටම | දිනමිණ


 

තිරිඟු පිටි පරණ මිලටම

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

තිරිඟු පිටි පෙර පැවැති මිලටම ලබා දීමට පෞද්ගලික සමාගම් එකඟතාව පළ කළ බව කෘෂීකර්ම අමාත්‍යංශය කියයි.

ඊයේ (10) පැවැති ජීවන වියදම් කමිටු රැස්විමේ දී කාෂිකර්ම අමැති පී. හැරිසන් මහතා සහ එම සමාගම් නියෝජිතයන් අතර පැවැති සාකච්ඡාවේ දී මේ එකඟතාවට ඔවුන් එළඹ තිබේ.

පසුගිය දා මෙම සමාගම් රුපියල් 5.50 කින්තිරිඟු පිටි මිල ඉහළ දැමූ අතර ඒ සඳහා පාරිභෝගික ජනතාව මෙන් ම රජය ද දැඩි අප්‍රසාදය පළ කර තිබිණි. ජීවන වියදම් කමිටු රැස්වීමේ දී තිරිඟු පිටි ආනයන සමාගම්වල ඉල්ලීම් ද ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර එහිදී කාෂිකර්ම ඇමැතිවරයා පවසා ඇත්තේ තවත් සති තුනකින් පසුව එම ඉල්ලීම් පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන බවයි.

නව අදහස දක්වන්න