සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ උතුරු පළාත් අලෙවි නියෝජිත හමුව උත්කර්ෂවත්ව | දිනමිණ


 

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ උතුරු පළාත් අලෙවි නියෝජිත හමුව උත්කර්ෂවත්ව

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් දීප ව්‍යාප්තව පැවැත්වීමට නියමිත අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් අගයන ÒඅභිමානීÓ වැඩසටහන් මාලාවේ ප්‍රථම වැඩසටහන සහ අලෙවි කුටි ලබාදීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ 2019 වර්ෂයේ සමාරමිභක වැඩසටහන උතුරු පළාත් අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් වෙනුවෙන් පසුගිය දිනෙක යාපනය නගරයේදී මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදුවිය.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ උතුරු පළාත් අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන්ගේ අලෙවි ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම, ඔවුන්ගේ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම එම වැඩසටහනෙහි ප්‍රධාන අරමුණක් වූ අතරම අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් ඇගයීම එහිදි සිදුකෙරිණි.

2018 වර්ෂයේ උතුරු පළාතේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් හොඳම අලෙවියක් සිදුකළ අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් අගයමින් චෙක්පත් , කුසලාන සහ සහතිකපත් ප්‍රදානය මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ සහ මෙම වැඩසටහන අගය කරමින් සහභාගි වූ යාපනය මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති ඉමානුවෙල් ආනෝල්ඩ් මහතා අතින් සිදුවිය.

අලෙවි නියෝජිත හමුවට සමගාමීව පැවැත්වූ අලෙවි කුටි බෙදාදීමේ වැඩසටහනද සංකේතවත් කරමින් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් සන්නාම කරන නව අලෙවි කුටි 06 අදාළ අලෙවි නියෝජිත මහත්මීන් සදහා ප්‍රදානය කළේය.

මෙම අවස්ථාව සදහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති සේන සූරියප්පෙරුම , ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ එච්.ආර්.විමලසිරි , සාමාන්‍යාධිකාරී අනුර ජයරත්න , නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මුදල්) විජිතා සෝමරත්න , නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (අලෙවි) චානක දොඩංගොඩ , සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (මුදල්) කසුන ජයසූරිය ,සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (විකුණුම්) සුනිල් ජයරත්න , උතුරු නැගෙනහිර පළාත් කලාප කළමනාකරු කුමාරසිරි ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගි විය.

නව අදහස දක්වන්න