බලපත්‍ර නැති ඖෂධ ගබඩාවට රු.25000ක් දඩ | දිනමිණ


 

බලපත්‍ර නැති ඖෂධ ගබඩාවට රු.25000ක් දඩ

ඖෂධ නියාමනඅධිකාරියේ වලංගු බලපත්‍රයක් නොමැතිව ඖෂධ ගබඩාවක් මහියංගන, රිදිකොටලිය ප්‍රදේශයේ උඩු මහලක පවත්වාගෙන ගිය පුද්ගලයකුට පසුගිය දින මහියංගන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මහේස්ත්‍රාත් ඒ. ඒ. ප්‍රියංකර ලක්ෂමන් මහතා විසින් රුපියල් 25000ක දඩ මුදලක් නියම කර, මහජනතාවගෙන් සමාව ඉල්ලා සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රිසි පුවත් පත්වල දැන්වීම් ඵල කර දෙසැම්බර් 12 වන දින නඩුව නැවත කැඳවන අවස්ථාවේදී අධිකරණය හමුවටඉදිරිපත් කරන ලෙසට නියෝග කෙරිණි.

පසුගියදා දින එකී ඖෂධ ගබඩාව බදුල්ල සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ ආහාර හා ඖෂධ පරීක්ෂක නිලධාරින් විසින් පරීක්ෂාවට බඳුන් කළ අතර, වලංගු බලපත්‍ර නොමැතිව පවත්වාගෙනයෑම හේතුවෙන් ඖෂධ ගබඩාව පවත්වා ගෙන ගිය පුද්ගලයා හට නඩු පැවරිණි.2018වර්ෂයේ සිට මහියංගන රිදිකොටලිය ප්‍රදේශයේ උඩු මහලක පවත්වාගෙන මෙම ඖෂධ ගබඩාවේ

ඖෂධ ගබාඩා බලපත්‍රයක් නොමැතිව පවත්වාගෙනයනු ලැබූ ස්ථානයක් බවත්, ඖෂධ ගබඩා සඳහා කිසිදු සුදුසු පාරිසරික තත්වය එම ස්ථානයේ නොතිබූබව එම ස්ථානය පරික්ෂාකර බැලූ බදුල්ල සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ ආහාර හා ඖෂධ පරීක්ෂක ආර්. එම්. එන්. රංපටබැදි හා ජේ. ඒ. සමරජීව මහත්වරු පැවසූහ.

මාපාකඩවැව සමුහ 
එච් එම් රංජිත් කරුණාවිර

නව අදහස දක්වන්න