ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළින් උතුරේ ප්‍රතිලාභීන් 55073කට නිවාස පහසුකම් හිමිවෙලා | දිනමිණ


 

ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළින් උතුරේ ප්‍රතිලාභීන් 55073කට නිවාස පහසුකම් හිමිවෙලා

සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළින් යාපනය, මන්නාරම, වව්නියාව, කිලිනොච්චිය සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක වල ප්‍රතිලාභ හිමි වූ සමස්ත ප්‍රතිලාභීන්ගේ ප්‍රමාණය 55073ක් බව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ලක්විජය සාගර පලන්සූරිය මහතා පැවසීය.

මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් සභාපතිවරයා මෙසේද කීය.

2015 වසරින් ඇරැඹි සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහන නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ උපදෙස් හා මඟපෙන්වීමෙන් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙහෙයවීමෙන් දිවයින පුරා සාර්ථක සංවර්ධන වැඩසටහනක් ලෙස ක්‍රියාවට නැංවේ.

මෙකී වැඩසටහනින් දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල මෙන්ම විශේෂයෙන් යුද්ධයෙන් දැඩි ලෙස හානියට පත්වූ උතුරු ප්‍රදේශයේ ද සාර්ථක ජනාවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළක් ලෙස ක්‍රියාවට නැංවෙන අතර උතුරු ප්‍රදේශය ආවරණය වන යාපනය, මන්නාරම, වව්නියාව, කිලිනොච්චිය සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක 05 පමණක් මේ නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහනේ ප්‍රතිලාභ හිමි වූ සමස්ත ප්‍රතිලාභීන් ප්‍රමාණය 55073කි.

උතුරේ යුද ගැටුම් හේතුවෙන් අසූව දශකයේ දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල මෙන් උතුරුකරයේද ගම් උදාව ව්‍යාපාරයෙන් නිර්මාණය වූ උදාගම්මාන රැසක් හානියට පත්වූ අතර ඒ සියලු නිවාස ව්‍යාපෘති නැවත පිළිසකර කිරීමත් මෙහි ජීවත්වන නිවාස අවශ්‍ය ජනකොටස වෙනුවෙන් නව නිවාස නිර්මාණය කරලීමත් වත්මන් සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහනින් සිදු කෙරේ.

උතුරේ ප්‍රමුඛතම දිස්ත්‍රික්කයක් වන යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහනින් නව ආදර්ශ ගම්මාන 158ක් ඉදිවී තිබේ. එමෙන්ම සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළට අනුකූළව යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ විවිධ ස්ථානයන්හි අවශ්‍යයෙන්ම පිළිසකර කළ යුතු නිවාස පිළිසකර කිරීම සඳහා දායකත්වය හිමිකරගත් ප්‍රතිලාභී ප්‍රමාණය 4285කි. එමෙන්ම නිවාස ණය හිමිකම ලැබූ ප්‍රතිලාභීන් ප්‍රමාණය 4032කි.

දිවයිනේ සියලු රාජ්‍ය බැංකු අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා නිවාස ණය ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන අතර සොඳුරු පියස නමින් නම් කර ඇති මේ වැඩපිළිවෙළද සාර්ථක ලෙස යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාවට නැංවේ. මේ සියලු කාර්යයන් තුළින් යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිලාභීන් 13033කට සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහනින් ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට හැකිවී තිබේ.

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ සැමට සෙවණ ආදර්ශ ගම්මාන වැඩපිළිවෙළින් නව ගම්මාන 144ක් ඉදිවී තිබේ. ඒ තුළ 3445කට නිවාස හිමිකම ලැබී තිබේ. එමෙන්ම මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස ආධාර ප්‍රතිලාභීන් ප්‍රමාණය 4260වක් වන අතර තවත් ප්‍රතිලාභීන් 2080කට නිවාස ණය හිමිවී ඇත. එ‍නයින් බලන කළ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිලාභීන් 9953කට සහන සැලසීමට සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහන සමත්ව ඇත. වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ සැමට සෙවණ ආදර්ශ ගම්මාන වැඩපිළිවෙළින් නව ආදර්ශ ගම්මාන 179ක් උදාකර ඇති අතර ඒ තුළින් පමණක් ප්‍රතිලාභ හිමිවූ ප්‍රමාණය 3955කි.

එමෙන්ම දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස ආධාර ප්‍රතිලාභී ප්‍රමාණය 4087ක් වන අතර නිවාස ණය හිමිකම් ලැබූ ප්‍රතිලාභී ප්‍රමාණය 1388කි. තවද මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ රණවිරුවන් සඳහා විරුසුමිතුරු නිවාස ආධාර වැඩසටහන යටතේ සහන සැලසීමටත් වකුගඩු රෝගීන් සඳහා වඩාත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත නව නිවාස පහසුකම් සපයාදීමත් රාජ්‍ය බැංකු දායකත්වයෙන් සොඳුරු පියස නිවාස වැඩපිළිවෙළ යටතේ සහන සැලසීම ද සිදු කර තිබේ. මේ සියල්ල එක්රැස් කිරීමෙන් මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිලාභීන් 9646කට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදීම ජාතික නිවාස සංවර්ධන කාර්යයන් සිදුකිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය උතුරුකරයේ සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහන ක්‍රියාවට නංවන තවත් සාර්ථක දිස්ත්‍රික්කයකි. මේ දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් නව ආදර්ශ ගම්මාන 121ක් ඉදි වන අතර එහි ප්‍රතිලාභීන් ප්‍රමාණය 1993කි. දිස්ත්‍රික්කයේ විවිධ ලෙස හානියට පත්වූ නිවාස පිළිසකර කිරීම වඩාත් පුළුල් ලෙසින් සිදු වන අතර එම ආධාර වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිලාභීන් 7838කට නිවාස ආධාර හිමිකම ලැබී ඇති අතර සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහන තුළින් නිවාස ණය හිමිකම් ලැබූ ප්‍රතිලාභීන් ප්‍රමාණය 2565කි. මේ සියලු ප්‍රතිලාභ එක්රැස් කිරිම සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහන යටතේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ 12419කට ප්‍රතිලාභ දායකත්වය ලබාදී ඇත.

නව අදහස දක්වන්න