නගරබද පාසල්වල පහසුකම් ගම්බද පාසල්වලටත් ලබාදීමේ ප්‍රතිපත්තිය අපි ක්‍රියාවට නැංවූවා | දිනමිණ


 

නගරබද පාසල්වල පහසුකම් ගම්බද පාසල්වලටත් ලබාදීමේ ප්‍රතිපත්තිය අපි ක්‍රියාවට නැංවූවා

'ළඟම පාසල හොඳම පාසල' යන තේමාව යටතේ තම්මිට මහා විද්‍යාලයට රුපියල් ලක්ෂ 120ක වියදමකින් ඉදිකළ ප්‍රාථමික ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානයක් ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය ඇමැති එඩ්වඩ් ගුණ‍සේකර මහතා අතින් පසුගියදා (09) විවෘත කෙරුණි.

එම ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ නිමිත්තෙන් වූ සමරු ඵලකයද නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයා අතින් නිරාවරණය විය.

එම උත්සව මහා සභාවේදී කතා කළ නියෝජ්‍ය ඇමැති එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහතා අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වැඩිම මුදලක් වෙන් කළ එකම රජය එජාප රජය යැයිද සෑම දරුවෙකුටම අධ්‍යාපනය ලබාගැනීමේ අයිතිය තහවුරු කරමින් වසර 13ක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනයක් ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇතැයිද උසස්යැයි සම්මත නගරබද පාසල්වල පහසුකම් ගම්බද පාසල්වලටත් ලබාදීමේ ප්‍රතිපත්තිය යටතේ ළඟම පාසල හොඳම පාසල වශයෙන් දියුණු කිරීමට පියවර ගත්තේයැයිද පැවසීය.

මෙහිදී තම්මිට මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති කේ. ජයරත්න මහතා ඇතුළු කීප දෙනෙක්ම කතා කළහ.

උඩුගම්පොල සමූහ

නව අදහස දක්වන්න