බුදු පුත් මාපිය සුරක්ෂා වැඩසටහන 22දා මොනරාගලින් | දිනමිණ


 

බුදු පුත් මාපිය සුරක්ෂා වැඩසටහන 22දා මොනරාගලින්

සමන්මලී ප්‍රියශාන්ති

ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධශාසනයේ සුරක්ෂාව උදෙසා බුද්ධශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍යංශය ආරම්භ කර ඇති තෙව­ැදෑරුම් වැඩපිළිවෙළෙහි දෙවැනි අදියර ලෙස “ බුදු පුත් මාපිය සුරක්ෂා “ වැඩසටහන මේ මස 22 වැනිදා මොනරාගල දී ආරම්භ කෙරේ.

තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ නිවසක් අහිමි මවුපියන්ට නිවසක් තනා දීම, ඔවුන්ගේ ලෙඩ රෝගවලට අවශ්‍ය ඖෂධ ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් ලබා දීම, සහෝදර සහෝදරින්ගේ අධ්‍යාපනයට උපකාර කිරීම සහ ආදායම් මාර්ගයක්  සකස් කර දීම අරමුණු කර ගනිමින් “බුදු පුත් මාපිය සුරක්ෂා“ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ.

බුද්ධශාසනයේ සුරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඇමැති ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයෙන් ආරම්භ කරන ලද මෙම තෙවැදෑරුම් වැඩපිළිවෙළ බුදු පුත් සුරක්ෂා, බුදු පුත් මවුපිය සුරක්ෂා සහ බොදු අරම සුරක්ෂා ලෙස නම් කර ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර “බුදු පුත් සුරක්ෂා“ වැඩපිළිවෙළ යටතේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවරණ හිමිකම්පත් ප්‍රදානය කෙරිණි.

එහි දෙවැනි අදියර ද මෙම මාසය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර එහිදී දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි සුදුසුකම් ලද සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලාට පළාත් මට්ටමින් එම හිමිකම් පත් ලබාදීමේ සෞඛ්‍ය රක්ෂණ ක්‍රමය ක්‍රියාවට නංවීමට නියමිතය.

එමෙන්ම බොදු අරම සුරක්ෂා වැඩපිළිවෙළ යටතේ මෙරට අඩු පහසුකම් සහිත විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම සිදු කෙරේ.

නව අදහස දක්වන්න