අකුරටියේ නන්ද නාහිමියන්ට උපහාර | දිනමිණ


 

අකුරටියේ නන්ද නාහිමියන්ට උපහාර

රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති පදවියෙන් පිදුම් ලැබු ආචාර්ය අකුරටියේ නන්ද නාහිමිපාණන් වහන්සේට උපහාර පිදීමේ උත්සවයක් (16) විද්‍යාලෝක පිරිවෙන් ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පැවැත්විණි.අකුරටියේ නන්ද නාහිමියන් ගාලු නගරයේ සිට දර්ශනීය පෙරහරකින් කැඳවාගෙන ආ අයුරු .

ඡායාරූපය - ලංකින්ද නානායක්කාර ඉමදුව සමුහ

 

නව අදහස දක්වන්න