ගම්පෙරළියෙන් දෙන මි. 100ක අමතර මුදල මේ සතියේ සිට | දිනමිණ


 

ගම්පෙරළියෙන් දෙන මි. 100ක අමතර මුදල මේ සතියේ සිට

ජයසිරි මුණසිංහ

ගම්පෙරළිය වැඩසටහන සඳහා සෑම මැතිවරණ කොට්ඨාසයකටම දැනට ලබාදෙන රුපියල් මිලියන 300ක මුදලට අමතරව රජය මෑතක දී වැඩි කළ රුපියල් මිලියන 100ක අමතර මුදල මේ සතියේ පටන් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබාදෙන බව මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කෙළේය.

ඒ අනුව මේ අමතර රුපියල් මිලියන 100 මුදල ගමේ ජනතාවගේ ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන් කඩිනමින් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහාම වෙන් කරන බවද මංගල සමරවීර මහතා පැහැදිලි කෙළේය.රටේ දියර කිරි අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට හැකිවන පරිදි මුළු නිෂ්පාදනයම රට තුළ සිදු කරලීමට කිරි ගොවීන්ට දිරිදීමට, කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කල් තබා ගැනීමට ශීතකරණ මිලදී ගැනීමට, කුඩා පරිමාණ කිරි ප්‍රවාහන ටැංකි මිල දී ගැනීමට රජය නොමිලේ කිරි ගොවි ජනතාවට මුදල් ලබාදෙයි.

මේ යටතේ එක් කිරි ගොවියකුට කිරි නිෂ්පාදන කල්තබා ගැනීමට ශීතකරණයක් මිල දී ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂ හයහමාරක (6 1/2) මුදලක්, කුඩා පරිමාණ කිරි ප්‍රවාහන ටැංකියක් මිලදී ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂ දෙකක (02) මුදලක් නොමිලේ ලබාදෙන බවද මංගල සමරවීර මහතා කීය. කුඩා වැව් හා මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයේ නියැළෙන පිරිස් වෙත කුඩා බෝට්ටුව ක් මිල දී ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් (2), ගොවීන්ට යාන්ත්‍රික කෘෂිකර්මාන්තයට මාරුවීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ තුනක් (3), අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට සිය නිවාසයේ අඩක් නිම කළ කොටස් සම්පූර්ණ කර ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂ 3ක මුදලක් ලබාදෙනු ඇත. යෞවන සමාජ, ක්‍රීඩා සමාජ වෙත ගම හා නගරයේ කුඩා පරිමාණ ශාරීරික සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ගොඩනැඟීමට රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදලක් ද ලබාදීමට රජය පියවර ගෙන ඇත. මේ අන්දමට ගමේ ජනතාවගේ මූලික ආර්ථික යටිතල පහසුකම් හා ජීවනෝපාය සංවර්ධනයට රජය ගම්පෙරළියෙන් මුදල් වෙන් කිරීම ලෝක බැංකුවේ පවා ඇගැයීමට බඳුන් වී ඇතැයි ද මුදල් ඇමැතිවරයා පැවැසීය.

නව අදහස දක්වන්න