ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසැල නව තාක්ෂණික ඉගෙනුම් යටිතල පහසුකම් සමඟ | දිනමිණ


 

ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසැල නව තාක්ෂණික ඉගෙනුම් යටිතල පහසුකම් සමඟ

ස්මාර්ට් පන්ති කාමර , e- පුස්තකාලය ඇතුළු ජාත්‍යන්තර උසස් මට්ටමේ පහසුකම් රැසක් සමඟින් නවීන තාක්ෂණය සහ සාම්ප්‍රදායික පන්ති කාමර අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය වෙනස් කරමින් නව තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් ගොඩනැගීම සදහා ඇලීතියා පාසැල හා ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසැල පෙරමුණ ගනියි. මේ අනුව ඇලීතියා පාසැල නව යුගයේ තාක්ෂණය පදනම් කරගත් අධ්‍යාපන රටාවකට පරිවර්තනය කොට යළි නිර්මාණය කර තිබේ. ඉගෙනුම් සහ ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය මෙන්ම යටිතල පහසුකම් ආදී සියල්ලක්ම නව පරපුරේ අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතා හා ගැලපෙන අන්දමින් මෙහි නිර්මාණය කර තිබේ.

මෙරට පැරණිතම පෞද්ගලික පාසැලක් වන ඇලීතියා පාසැල වසර 90 කට අධික කාලයක් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු කරන ප්‍රමුඛතම අයතනයකි. Edexcel සඳහා වන ඉගැන්වීමේ මධ්‍යස්ථානයක් සහ මෙරට Edexcel විභාග පැවැත්වීම සඳහා වන නිලලත් ආයතනයක් වන මෙම පාසැල කේම්බ්‍රිජ් ජාත්‍යන්තර පාසැල සහ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් හි සහකාර ආයතනයක් ලෙස ද කටයුතු කරයි. ඒ ඔස්සේ මෙරට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ පෙරමුණ ගෙන සිටින ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසැල විෂයමාලා, විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් මෙන්ම ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් පහසුකම් වැඩි දියුණු කරමින් පසුගියදා යළි දියත් කෙරිණ.

මෙම නව පියවර පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ ඇලීතියා පාසැල් සමූහයේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂිකා සහ සම්බන්ධිකරණ විදුහල්පතිනිය වන ඇනීට්‍රා පෙරේරා මෙනවිය කියා සිටියේ ඇලිතියා පාසැල සහ ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසැල සිසුන්ට Òනිවස හා සමාන තවත් තැනක් Ò බවට පත් කිරීම සිය අරමුණ බවයි.

නව අදහස දක්වන්න