ආරක්ෂිත යූරියා තොග පවත්වා ගන්න කෘෂිකර්ම ඇමතිගෙන් උපදෙස් | දිනමිණ


 

ආරක්ෂිත යූරියා තොග පවත්වා ගන්න කෘෂිකර්ම ඇමතිගෙන් උපදෙස්

හදිසි පොහොර අවශ්‍යතාවයකදී මෙන්ම තොග ආනයනයකදී වනප්‍රමාද වීම්වලදී ප්‍රයෝජනයට ගැනීම  සඳහා ආරක්ෂිත යූරියා තොගයක් පවත්වා ගෙන යන ලෙස රජයේ ලක් පොහොර සහ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම් වෙත කෘෂිකර්ම ඇමැති  පී. හැරිසන් මහතා එම සභාපතිවරුන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත
මෙම තොගය භාවිතය ගත හැකි බව අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවසීය.
ලක් පොහොර සමාගමෙහි වෘත්තිය සමිති කිහිපයක් සමඟ අමාත්‍යංශයේ දී පැවති සාකච්ඡාවේ දී ඇමැතිවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දී ඇත.
ඒ අනුව යූරියා මෙට්ට්‍රික්ටොන් 30,000ක ආරක්ෂිත තොග සංචිතය ලක් පොහොර සමාගමට ටොන් 15,000ක්ද කොමර්ෂල් පොහොර සමාගමට ටොන් 15,000ක් වශයෙන් මෙම තොගය බෙදී යනු ඇත.
එසේම ඉදිරියේදී පොහොර තොග ඇනවුම ලැබු සැනින් නැවෙන්ම පොහොර තොග ලොරි රථ සඳහා නිකුත් කරන ලෙසද ඇමැතිවරයා මෙහිදී උපදෙස්  ලබා චෙන ලදි..
ගබඩා පහසුකම් වෙනුවෙන් වැය කරන මුදල මේ ක්‍රමවේදය යටතේ ඉතිරි වන බවත් ගොවියාට පොහොර ප්‍රමාදයකින් තොරව ලබා ගැනීමට මෙමඟින් අවස්ථාව උදා වන බව ඇමැතිවරයා  කීය.
දැනට පොහොර ප්‍රවාහනය සඳහා යොදා ගන්නා ලොරි රථසංඛ්‍යාවද වැඩි කර ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයන්ට පොහොර ලබා දිය යුතු බවද  ඇමැතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කරන ලදි. 
 
(බුද්ධිකා ඉඹුලාන)
 

නව අදහස දක්වන්න