23 වන ජනාධිපති අපනයන සම්මාන උළෙල අද | දිනමිණ


 

23 වන ජනාධිපති අපනයන සම්මාන උළෙල අද

අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ටයන් ඇගයීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය 23 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන ජනාධිපති අපනයන සම්මාන උළෙල 2018/19, ජනාධිපති, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද කොළඔ, බණ්ඩාරණායක සම්මන්‍රණ ශාලාවේ දී පැවැත්වේ.

1981 වසරේදී අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් ආරම්භ කරන ලද ජනාධිපති අපනයන සම්මාන උළෙල, ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන සඳහා වඩාත්ම කීර්තිමත් සම්මානය වන අතර අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා වැඩිම දායකත්වයක් ලබා දී ඇති අපනයනකරුවන් වෙනුවෙන් එය ප්‍රධානය කෙරේ.

නව අදහස දක්වන්න