ජනපතිවරණය සාධාරණව පවත්වන්න පුරවැසි නිරීක්ෂකයන් 3000ක් | දිනමිණ


 

ජනපතිවරණය සාධාරණව පවත්වන්න පුරවැසි නිරීක්ෂකයන් 3000ක්

ත්‍රිකුණාමලය විශේෂ ඒ. ටි. එම්. ගුණානන්ද

ඉදිරියේදි පැවැත්විමට යෝජිත ජනාධිපතිවරණය නිදහස් හා සාධාරණව පැවැත්විමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරිමට පුරවැසි නිරික්ෂකයන් 3000ක් යොදවන බව අප්‍රේල් තරුණ ජාලය කියයි. මේ පුරවැසි නිරික්ෂකයන්ට මැතිවරණ නීතිය පිළිබද පුහුණුව නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සදහා වු ජනතා ක්‍රියාකාරිත්වය මෙන්ම මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය හා ලබාදුන් එම ජාලයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රවින්ද්‍ර ද සිල්වා මහතා පැවැසීය. ඒ අනුව එක් ගමකින් තුන්දෙනා බැගින් පුරවැසි නිරික්ෂකයන් 3000ක් පුහුණු කර අවසන් කර තිබේ. එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේදි තරග වදින අපේක්ෂකයන් එකම වේදිකාවකට කැදවන ඔක්තෝම්බර් 05 තම සංවිධානය හා මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය සමග එක්ව මේ පුරවැසි නිරික්ෂකයන් එදිනට මැතිවරණ කොමිසන් සභාවට හදුන්වා දෙන බව විධායක අධ්‍යක්ෂවරයා කීය. මෙවැනි සංකල්පයක් ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වන්නෙ ලංකාවේ පලමුවැනි වරට බව කී විධායක අධ්‍යක්ෂවරයා කොතනක හෝ ජන්ද නීතියක් උල්ලංඝණය වන්නේ නම් පොලිසියට මැතිවරණ කොමිසන් සභාවට හෝ ස්වාධීන මැතිවරණ නිරික්ෂණ සංවිධානවලට දැනුවත් කිරිම මේ තුළින් සිදුවන බව කීය.

නව අදහස දක්වන්න