වැසි තත්ත්වය තවදුරටත් ඉහළට | දිනමිණ


 

වැසි තත්ත්වය තවදුරටත් ඉහළට

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන පරිදි ඉදිරි දින කිහිපයේදී දිවයිනේ දැනට පවතින වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩිවීමක් බලාපොරොත්තු විය හැකිය.

සබරගමුව,දකුණු, මධ්‍යම සහ බස්නාහිර පළාත්වල ඇතැම් ස්ථාන වලට මි.මී. 150 ට වැඩි ඉතා තද වර්ෂාපතනයන් ඇති විය හැකි බවත් දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

නව අදහස දක්වන්න