ගිංගගේ ජල මට්ටම ඉහළට | දිනමිණ


 

ගිංගගේ ජල මට්ටම ඉහළට

ගිංගගේ ජල මට්ටම අද (23) උදෑසන වන විට යළි ඉහළ නගිමින් පැවැති බව ගාල්ල වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

බද්දේගම ජල මාපකයේ අගය උදෑසන10.00 වන විට ජල මට්ටම මිටර් 3.66 දක්වා වැඩිවිමක් දක්නට තිබූ බව ගාල්ල වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය සඳහන් කළහ.

ඊයේ රාත්‍රි කාලයේදී එහි අගය වී තිබී ඇත්තේ 3.50ක අගයකය.

ඇද හැළෙන වර්ෂාවත් සමඟ ගිංගඟේ පහළ කොටස්වල පහත්බිම් රැසක් ද යටවී තිබිණි.

අක්මීමන හෝලුවාගොඩ ප්‍රදේශයේ පහත්බිම් සහ මාර්ග රැසක් ද යටවී තිබු බව ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය සඳහන් කරයි.

ගාල්ල නගරය සහ අවට ප්‍රදේශ වලට අද (23) උදෑසන කාලයේ පැවති ධාරාන්පාත වැසි නිසා ගාල්ල නගරයේ මාර්ග රැසක් ද යට වී තිබුණි.

(හිනිදුම- විශේෂ රවීන්ද්‍ර ලියනගේ)

නව අදහස දක්වන්න