සංශෝධන පනත සම්මතයි | දිනමිණ


 

සංශෝධන පනත සම්මතයි

ජයසිරි මුණසිංහ

මහජන බැංකුවේ ප්‍රාග්ධනය රු.කෝටි 5000 දක්වා වැඩි කළ හැකියි

ජනහද හඳුනන මහජන බැංකුවේ ප්‍රාග්ධන අරමුදල රුපියල් කෝටි 5000 දක්වා ඉහළට ඔසවා තැබීමට අවශ්‍ය මූලික පියවර ගැනීමට රජය සමත් විය.

මහජන බැංකු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වීමත් සමඟ, ණයකර නිකුතුන් හරහා ප්‍රාග්ධන අරමුදල් වැඩිකර ගැනීමට එම බැංකුවට අවස්ථාව උදාවන බව මුදල් රාජ්‍ය ඇමැති ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා ප්‍රකාශ කෙළේය.

මෙරට ක්‍රියාත්මක රාජ්‍ය අංශ බැංකු අතුරින් ලංකා බැංකුවට, ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවට සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවට ණයකර නිකුතුන් හරහා ප්‍රාග්ධනය වැඩිකර ගැනීමට අවස්ථාව සැලැසී තිබුණි. එනමුත් මහජන බැංකුවට එම අවස්ථාව ඇහිරී තිබීම නිසා එම බැංකුවේ රුපියල් කෝටි 100 ප්‍රාග්ධන අරමුදලක් පැවැති බව කී ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා එම මුදල එම බැංකුවට කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් ඉලක්කමක් නොවන බවද කීය.

මහජන බැංකු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්මත කර ගැනීමේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඉදිරිපත් කළ සංශෝධනයක් පිළිබඳව පමණක් මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා පිළිගනු ලැබුවේය.

රටේ මහත් ආන්දෝලනයක් හා කථාබහට ලක්වූ පහත සංශෝධනය වීම පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා මහජන බැංකුවට මෙතෙක් ප්‍රාග්ධන අරමුදලක් ගොඩනඟා ගැනීමට පවතින බාධා ඉවත් කරන නව සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්මත වීමත් සමඟ ඉඩකඩ හිමිවන බව ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා පැහැදිලි කළේය.

 

නව අදහස දක්වන්න