පූජිත්ගේ-හේමසිරිගේ ගිණුම් තොරතුරු අධිකරණයට | දිනමිණ


 

පූජිත්ගේ-හේමසිරිගේ ගිණුම් තොරතුරු අධිකරණයට

පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරගේ හා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දුගේ බැංකු ගිණුම් වලට අදාළ තොරතුරු අධිකරණයට ඉදරිපත් කිරීමට අධිකරණ නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.

කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය මඟින් පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරගේ හා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දුගේ බැංකු ගිණුම් වලට අදාළ තොරතුරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන 80කට නියෝග කර ඇත.

 

නව අදහස දක්වන්න