දෙහිඅත්තකණ්ඩිය නගරයේ කානු පද්ධති සකසමුද? | දිනමිණ


 

දෙහිඅත්තකණ්ඩිය නගරයේ කානු පද්ධති සකසමුද?

දෙහිඅත්තකණ්ඩිය බස් නැවතුම්පොළේ කානු පද්ධතියේ කොන්ක්‍රීට් ලෑලී ගැලවී ගොසිනි. වසර 35ක පමණ කාලයකින් මේවා අලුත්වැඩියා කර නැති බවට ප්‍රදේශවාසීහු චෝදනා කරති. මේ පිළිබඳ බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමුවිය යුතුය.

ඡායාරූපය
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සමුහ 

නව අදහස දක්වන්න