‘අහලා බලමු’ ඵල දරලා | දිනමිණ


 

‘අහලා බලමු’ ඵල දරලා

'පාඩාකඩ වැවට වස දැමීම නවතමුද' මැයෙන් දිනමිණ අහලා බලමු විශේෂාංගය යටතේ පළ වූ පුවත ඵල දරා ඇත.

එම වැවේ ජලය හා ජල මූලාශ්‍ර සම්බන්ධනේ අවශ්‍ය නිරීක්ෂණ සිදු කර නිර්දේශ සහිත වාර්තාවක් තමා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස ගොවිජන සංවර්ධන කොමසාරිස් ජනාල්වරයා ලිපියක් මඟින් ගොවිජන සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් ඊ.යු.ඩී. බී.කේ.බී. ඇල්ලේපොල මහතා හරහා බෙම්මුල්ල ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරී දඩගමුව කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර සහ දඩගමුව ගොවි සංවිධානය වෙත දන්වා එවා ඇත.

වේයන්ගොඩ දඹුවවත්ත ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කම්හලකින් පිටකරන රසායනික විෂ මිශ්‍ර අප ජලය දඩගමුව රජමහා විහාරය අසල පිහිටි පාඩාකඩ වැවට ගලාඒම හේතුවෙන් ඒවා ජලය විස වී මත්ස්‍ය සම්පතද විනාශ වී ඇති බව දිනමිණ අහලා බලමු පුවතින් හෙළිකර තිබුණි.

අත්තනගල්ල විශේෂ - ජයවීර සුගතපාල

නව අදහස දක්වන්න