ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් මහජන බැංකුවෙන් ඉතුරුම් තෙමසක් | දිනමිණ


 

ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් මහජන බැංකුවෙන් ඉතුරුම් තෙමසක්

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජනතාව අතර වඩාත් ප්‍රචලිත සහ විශාලතම ශාඛා ජාලයකින් සමන්විත මහජනතාවගේ බැංකුව, මහජන බැංකුව ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව දැයේ දරුවන්ගේ ඉතුරුම් පුරුද්ද වැඩි කරමින් ඔවුන්ට ඉතිරි කිරීමේ අගය වටහා දීම සඳහා ඉසුරු උදාන - සිසු උදාන ළමා ඉතුරුම් තෙමස-2019 වැඩසටහන දියත් කරයි. මේ තුළින් ඔක්තෝම්බර් 01 සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා මහජන බැංකුවේ ඉතිරි කරන සෑම දරුවකුටම තිළිණයක් පිරිනමයි.

කුඩා කාලයේ පටන් ඉතුරුම් කිරීමේ පුරුද්ද ඇති කිරීමෙන් අනාගත ලෝකය වෙත පියමනින්නට ස්ථාවර ශක්තියක් ඇති කිරීම මහජන බැංකුවේ අරමුණයි. දරුවන් රටේ අනාගතය ලෙස දකිනා මහජන බැංකුව ඔවුන් වෙනුවෙන් ඉසුරු උදාන, සිසු උදාන ලෙස ගිණුම් වර්ග දෙකක් හඳුන්වා දී තිබේ. එමඟින් දරුවන්ට හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම ඉතුරුම් පුරුද්ද වැඩි කර ගැනීමේ අවකාශය උදාවේ. ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන් ඔබ මහජන බැංකුවේ ඉතිරි කරන මුදලට උපරිම රාජ්‍ය ආරක්ෂාවද හිමිවේ.

දැයේ අනාගත ජිවනාලිය වන්නේ අපගේ දරු පරපුරයි. ඔවුන්ට නිසි අධ්‍යාපනයක් හා මගපෙන්වීමක් ලබාදෙමින් ඔවුන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරන අතරම, දරුවන් සතුටින් තැබීම වැඩිහිටියන්ගේ යුතුකමයි. එම අරමුණ පෙර දැඩි කර ගනිමින් පෙර පාසල්, පාසල් ඇතුළු විවිධ ස්ථානවල ඉතිරි කිරීමේ අගය පිළිබඳ දැනුවත් කරන වැඩසටහන්, දරුවන්ගේ දක්ෂතා මතු කරන විශේෂාංග රට පුරා සංවිධානය කිරීමට මහජන බැංකුව ක්‍රියා කරයි. මෙම වැඩසටහන් මාස තුනක කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල මහජන බැංකු ශාඛාවන් මූලික කර ගනිමින් සංවිධාන කරන අතර, දරුවන් සහ මවුපියන් එකට එකතු කරමින් ඔවුන්ගේ අනාගතය සවිබලගැන්වීමේ කාර්යයට උර දෙයි.

 

නව අදහස දක්වන්න