අමෙරිකාව චෝදනා ලද චීන නිලධාරීන්ගේ වීසා බලපත්වලට සීමා පැනවීමට යයි | දිනමිණ


 

අමෙරිකාව චෝදනා ලද චීන නිලධාරීන්ගේ වීසා බලපත්වලට සීමා පැනවීමට යයි

මුස්ලිම් ජනගහන මැඩ පැවැත්වීමේ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලද චීන නිලධාරීන්ගේ වීසා බලපත්‍ර සඳහා සීමා පැනවීමට අමෙරිකාව තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. ෂින්ජියැන්ග් කලාපයේ අපයෝජන චෝදනාවලට සම්බන්ධ චීන සංවිධාන 28ක් අසාදු ලේඛනයට ඇතුළත් කිරීමට ගත් තීරණයෙන් පසුව එය සිදු වී ඇත.

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝට අනුව චීන රජය “අතිශය මර්දනකාරී ව්‍යාපාරයක්” ආරම්භ කර ඇත. සිය රටේ අභ්‍යන්තර කටයුතු සඳහා අමෙරිකාව අනවශ්‍ය ලෙස අත පෙවීමට ගත් උත්සාහයක් ලෙස හුවා දක්වමින් චීනය මේ චෝදනා පදනම් විරහිතයැයි බැහැර කර තිබේ.

 

නව අදහස දක්වන්න