ලංකා IOC මිල පහළට | දිනමිණ


 

ලංකා IOC මිල පහළට

ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව මෙවර සිපෙට්කෝ ඉන්ධන මිලෙහි කිසිදු සංශෝධනයක් සිදු වී නොමැත.
 
එසෙම් ලංකා අයි. ඕ.සී. සමාගම සිය පෙට්‍රල් නිෂ්පාදන දෙකක මිල ගණන් ඊයේ(10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩු කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.
 
එහිදී ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ ලංකා පෙට්‍රල් සහ එක්ස්ට්‍රා ප්‍රිමියම් යුරෝ 3 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් දෙක බැගින් අඩු ඇත.
 
ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ අයි. ඕ.සී ලංකා පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 142ක් වන අතර, එක්ස්ට්‍රා ප්‍රිමියම් යුරෝ 3 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 148ක් වේ.
 
අයි. ඕ.සී. ලංකා ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 104ක් ලෙසත්, එක්ස්ට්‍රා මයිල් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 108ක් ලෙසත්, ලංකා සුපර් ඩීසල් යුරෝ 4 ලීටරයක් රුපියල් 132ක් ලෙසත්, එක්ස්ට්‍රා ප්‍රිමියම් 95 යුරෝ 4 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 164ක් ලෙසත් තවදුරටත් අලෙවි කළ හැකිය.

නව අදහස දක්වන්න