පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සෙවීමේ කමිටුවේ පැමිණිලි භාරගැනීම අදින් අවසන් | දිනමිණ


 

පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සෙවීමේ කමිටුවේ පැමිණිලි භාරගැනීම අදින් අවසන්

 පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සදහා ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කළ කමිටුවේ පැමිණිලි භාර ගැනීමේ කටයුතු අදින්(14) අවසන් වීමට නියමිතය. 
 
මෙම කමිටුව සදහා අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු ජනක් ද සිල්වා මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් යුත් පංච පුද්ගල කමිටුවක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් පත්කළ අතර, මෙම කමිටුව පත් කරනු ලැබුවේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම සහ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහායි.
 
 
 

නව අදහස දක්වන්න