යාපනයට ගඟක්' ව්‍යාපෘතිය ඇරැඹීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය | දිනමිණ


 

යාපනයට ගඟක්' ව්‍යාපෘතිය ඇරැඹීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ජල හිඟය මගහැරවීමට ,රුපියල් මිලියන 3,609 ක වියදමින් 'යාපනයට ගඟක්' ව්‍යාපෘතිය ඇරැඹීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

මහවැලි හා පරිසර සංවර්ධන ඇමැතිවරයා ලෙස ජනාධීපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබේ. ප්‍රයෝජනයට ගනු නොලබන හෙක්ටයාර 12,610ක් සහ වී කෙත්වතු භෝග ,වැවිලි භෝග හා තණබිම් සහිත හෙක්ටයාර් 1315ක්සංවර්ධණය කිරීම මෙමගින් සිදු කෙරෙන අතර 300,000කට අධික ජනතාවකට ප්‍රතිලාභහිමිවේ.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය තුළ ගංගා නොමැති බැවින්.එහි ජල හිඟය මහහැරවීම,වඩමාරච්චි කලපුවට මායිමිව පිහිටි ලිංවල ලවණතාව අඩුකිරීම,එම ප්‍රදේශයේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා වන ජල සම්පාදනය වසරකට මිරිදිය ජල ඝන මීටර මිලියන 08 ක ප්‍රමාණයකින් ඉහළ නැංවීම මිරිදිය ජල සුලභතාවය ඇති කිරීම මගින් පානීය සහ ගෘහ අවශ්‍යතා සඳහා අවශය ජල සැපයුම ඉහළ නැංවීම අරමුණු කර ගෙන අදියර දෙකකින් යුතුව පස් අවුරුදු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

(බුද්ධිකා ඉඹුලාන)

නව අදහස දක්වන්න