සතියක් තුළ ජනාධිපතිවරණය ගැන පැමිණිලි 673ක් | දිනමිණ


 

සතියක් තුළ ජනාධිපතිවරණය ගැන පැමිණිලි 673ක්

ජනාධිපතිවරණයට අදාළව ගතවූ සතියක කාලය තුළ පැමිණිලි 673ක් ලැබී ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි
 
ඉන් 06 ක් මැතිවරණ ප‍්‍රචණ්ඩ කි‍්‍රයාවේ. නීති උල්ලංඝණය කිරීම්වලට සම්බන්ධ පැමිණිලි 650 ක් ලැබී තිබේ.
 
ගතවූ පැය 24 තුළ පමණක් වාර්තා වී ඇති පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 85කි. එම සියලූ පැමිණිලි මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම්වලට අදාළ බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වැඩිදුරටත් නිවේදනය කරනු ලැබේ. 

නව අදහස දක්වන්න