පුත්තලම-මන්නාරම පරණ පාර වැසේ... | දිනමිණ


 

පුත්තලම-මන්නාරම පරණ පාර වැසේ...

කලාඔයේ ජල මට්ටම ඉහළ යෑම හේතුවෙන් පුත්තලම-මන්නාරම පරණ මාර්ගය නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දැමුණු බව පුත්තලම ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඒ. එම්. ආර්. එන්. කේ. අලහකොන් මහතා පැවසීය. මේ දිනවල පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ඉහළ පෝෂක ප්‍රදේශවල ජල මට්ටම ඉහළ යාම නිසා කලාඔයේ ජල මට්ටම ශීඝ්‍රයෙන් වැඩිවීම නිසා එළුවන්කුලම ප්‍රදේශයේ කලා ඔය හරහා ඉදිකර ඇති තැලවිල්ල මතින් අඩි තුනකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ජලය ගලායාම හේතුවෙන් එහි ගමනා ගමනය සිදුකිරීම අවදානම් තත්ත්වයක් පවතින බැවින් මාර්ගය මෙසේ තවකාලිකව වසා දැමීමට කටයුතු කර තිබේ.

ඡායා-මිහිර විජේසේකර -මාරවිල සමූහ

නව අදහස දක්වන්න