කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට ජල කප්පාදුවක් | දිනමිණ


 

කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට ජල කප්පාදුවක්

අත්‍යාවශ්‍ය නවීකරණ කටයුත්තක් හේතුවෙන් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (19) රාත්‍රියේ සිට පැය 18 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි. 

ඒ අනුව අද රාත්‍රි 9.00 සිට ඉරිදා පස්වරු 03.00 දක්වා කොළඹ 13,14 සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම අදාළ කාලය තුළ කොටුව, පිටකොටුව සහ කොළඹ 09 යන ප්‍රදේශවලට අඩුපීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බවද ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සඳහන් කළේය. 

 

නව අදහස දක්වන්න