අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

පර්සි විල්මන් මැන්දිස් මහතා (විශ්‍රාමික උප විදුහල්පති) - නැසීගිය අයිරින් පර්ල් ද මැල් මහත්මියගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ ප්‍රශානි සහ කුසුම් (බූම් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්,​ ඕල්ඩ් රාජන්ස්),​ වාසනා සහ චතුර,​ නැසීගිය ප්‍රදීප් ගේ ආදරණීය පියාණන් වූද,​ දෙව්මිණි,​ ප්‍රවීන් සහ චාන්‍යා ගේ ආදරණීය සීයා වූද,​ ඩැරන් ඇන්ජලෝ ගේ ආදරණීය මුත්ත සීයා වූද,​ පර්සි විල්මන් මැන්දිස් මහතා ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ සැතපුණෙන්,​ එම මෘතදේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු 2019 නොවැම්බර් මස 2 වැනි සෙනසුරාදා සවස 4.00 ට නිවසින් පිටත්ව,​ මොරටුමුල්ල මෙතොදිස්ත දෙව්මැදුරට අයත් සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරේ. නො. 34බී,​ නැගෙනහිර මොරටුමුල්ල,​ මොරටුව.108770

 

නව අදහස දක්වන්න