අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

බෙනට් ගුණදාස ඉඹුල්ගොඩ මහතා - කමලා ඉන්ද්‍රානිගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ දුවිදු,​ ජානක,​ රජිතා යන අයගේ ආදරණීය පියාණන් වූද,​ බෙනට් ගුණදාස ඉඹුල්ගොඩ මහතා අභාවප්‍රාප්ත විය. දේහය 58A,​ අකුරැස්ස පාර,​ යක්කලමුල්ල සිය නිවසේ තැන්පත් කර ඇත. ආදාහන කටයුතු 2019.11.05 දින සවස 4.30 ට දඩල්ල අාදාහනාගාරයේදී සිදු කෙරේ.109665

නව අදහස දක්වන්න