ජපන් කරාතේ ශූරතාවලියේදී ඉසිනි එනාරාට රන් පදක්කම් 2ක් | දිනමිණ


 

ජපන් කරාතේ ශූරතාවලියේදී ඉසිනි එනාරාට රන් පදක්කම් 2ක්

ජපානයේ, ඔසාකා හීදී 2019 නොවැම්බර් මස (04) වන දින පැවැත්වූ සමස්ත ජපන් “කුනිබාකායි” කරාතේ ශූරතාවලියේදී රන් පදක්කම් 02 ක් දිනා ගැනීමට හැටන්, කේ.එම්.ඉසිනි එනාරා පුංචිබණ්ඩා සිසුවිය සමත් වූවාය.

ඉසිනි එනාරා සිසුවිය හැටන්, ශ්‍රීපාද මධ්‍යම මහා විද්‍යාලයේ 06 වන ශ්‍රේණියේ ඉගනුම ලබන දක්ෂ සිසුවියකි. ඇය ජපානයේදී පැවැත්වීමට නියමිත කළු පටි ශ්‍රේණි පරීක්ෂණයටද සහභාගී වීමට නියමිතය. ජපානයේදී කළු පටි ශ්‍රේණි පරීක්ෂණයට සහභාගී වන ප්‍රථම ශ්‍රී ලංකික දැරිය ඇය බව ඉසිනි එනාරා සිසුවියගේ පුහුණුකරු වන කේ.එම්. පුංචිබණ්ඩා මහතා පැවසීය.

නව අදහස දක්වන්න