දුර්ලභගණයේ කොළ දිවියෙක් අසුවෙලා | දිනමිණ


 

දුර්ලභගණයේ කොළ දිවියෙක් අසුවෙලා

ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණය සඳහා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ හේවාහැට මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ දෙදහස් දහ අට වර්ෂයේ ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය අනුව ඡන්ද දායකයන් හැත්තෑ දෙදහස් නවසිය හැට හතක් (72,967) ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටිති.

දෙදහස් දා හත වර්ෂයට වඩා මෙවර ඡන්ද දායකයන් හත්සිය අනූ නවයක් වැඩිවී ඇත. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනයා මිශ්‍රව ජීවත් වන මෙම ප්‍රදේශය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින දුෂ්කර මැතිවරණ කොට්ඨාසයකි.

පාත හේවහැට හා දෙල්තොට යන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස දෙකකින් සමන්විත වන මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාසය සඳහා පාත හේවාහැට ප්‍රාදේශීය සභාව ලෙස එක් ප්‍රාදේශීය සභාවක් ඇත.

ගලහ සමූහ -සි.කේ. වික්‍රම

නව අදහස දක්වන්න