සංවර්ධන හවුල්කරු සංසදය රැස් වෙයි | දිනමිණ


 

සංවර්ධන හවුල්කරු සංසදය රැස් වෙයි

සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සමඟ වූ සංසදය ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත‍යංශයේ ලේකම් වී.සිවඥානසෝති මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පසුගිය දා (1) පැවැත්විණි.

එම සංසදයේ දී නැවත පදිංචි කිරීම හා පුනරුත්ථාපනය සහ උතුරු සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ ප්‍රගතිය හා සාධනය පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරිණි. මෙහිදී ඉඩම් නිදහස් කිරීම, බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීම (බිම්බෝම්බ නිෂ්කාශනය, බිම්බෝම්බ අවදානම, අධ්‍යාපනය සහ වින්දිතයන් සඳහා සහාය) නැවත පදිංචි කිරීම, ආර්ථික ඒකාබද්ධතාවය සහ සමාජ ඒකාබද්ධතාව විශේෂයෙන් නිවාස 10,000 වැඩසටහන, වේගවත් ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන - ගම්පෙරළිය (RRDP), ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන (RIDP) සහ අනෙකුත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ ආර්ථික හා සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන පිළිබඳ සාකච්ජාවට බඳුන් විය.

තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු දේශීයකරණය හා සන්දර්භගත කිරීම, සංඛ්‍යාත්මක තොරතුරු පද්ධති ශක්තිමත් කිරීම, රාජ්‍ය අංශයේ සංවර්ධන ප්‍රතිඵල කළමනාකරණය (MFDR) ආයතනගත කිරීම සහ සමානාත්මතාව, දේශගුණික විපර්යාස, පරිසරය, මානව හිමිකම්, පාලන අංශ, නිර්වචන පුළුල් කිරීම සහ ප්‍රතිපත්ති ගැළපීම ඇතුළත් වන තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු යුගයේ ඇගයීම් නිර්ණායකයන් නැවත සලකා බැලීමපිළිබඳ ද එහිදී සාකච්ඡා විය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක හනා සිංගර් මහත්මිය සංවර්ධන හවුල්කරුවන්ගේ සංසදයේ සම සභාපතිත්වය දරන ලද අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතායතන, යුරෝපා සංගමය, එක්සත් රාජධානිය, ජපානය, කැනඩාව, කොරියාව, ස්විට්සර්ලන්තය, නෝර්වේ සහ ජර්මනිය ඇතුළු සංවර්ධන හවුල්කරුවන්ගේ නියෝජිතයන් 25 කට වැඩි පිරිසක් මෙම රැස්වීමට සහභාගී වූහ.

නව අදහස දක්වන්න