දක්ෂිණ අධිවේගය තව දික්වෙයි | දිනමිණ


 

දක්ෂිණ අධිවේගය තව දික්වෙයි

දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ගය දීර්ඝ කිරිමේ ව්‍යාපෘතියේ තවත් කොටස් දෙකක් හෙට (07) විවෘත කරන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ප‍්‍රකාශ කළේය.
 
වැටිය, සූරියවැව, අන්දරවැව හරහා මත්තල කොටස සහ අන්දරවැව සිට හම්බන්තොට දක්වා දිවෙන කොටස ය. 
 
ඒ අනුව ජනතාවට ලබන සිකුරාදා මධ්‍යම රාත‍්‍රියේ සිට මාර්ගය භාවිත කළ හැකි බව අධිකාරිය සදහන් කළේය.
 

නව අදහස දක්වන්න