'දරුවන් සුරකිමු -ජාතික භාර අරමුදල' වෙනුවෙන් ලොතරැයියක් | දිනමිණ


 

'දරුවන් සුරකිමු -ජාතික භාර අරමුදල' වෙනුවෙන් ලොතරැයියක්

 
(බුද්ධිකා ඉඹුලාන,සිතාරා සේනානි)
 
'දරුවන් සුරකිමු -ජාතික භාර අරමුදල'ට අඛණ්ඩව මුදල් ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා‍ ලොතරැයි පතක් එළිදැක්වීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.
 
 ඒ සඳහා වූ ලොතරැයි පත මෙම 11 දා එළිදැක්වෙනු ඇත.
 
ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත්කර තිබේ. එම  ලොතරැයි පත් අලෙවි මිලෙන් 10%ක ප්‍රතිශතයක් 'දරුවන් සුරකිමු -ජාතික භාර අරමුදල'ටබැර කෙරේ.
 

නව අදහස දක්වන්න