2020 දී 3. 5%ක ආර්ථික වර්ධනයක් | දිනමිණ

2020 දී 3. 5%ක ආර්ථික වර්ධනයක්

2020 දී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය නියත වශයෙන් සියයට 3. 5 කින් පමණ වර්ධනය වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති බව නව මහ බැංකු වාර්තාවකින් පැවසෙයි. මේ වර්ධනය පුළුල්ව පදනම් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර, සියලු ප්‍රධාන ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් වෙතින් ඉහළ ධනාත්මක දායකත්වයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරයි.

මේ අනුව ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය වැඩි දියුණු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර, පුද්ගලික ආයෝජන ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙයි. මැතිවරණයට පෙර රජයේ වියදම් ඉහළ යෑමත්, පාරිභෝගික හැසිරීම සාමාන්‍යකරණයවීමත් හේතුවෙන් පෞද්ගලික වියදම් එකතු කිරීමත් සමඟ වර්ෂය තුළ දේශීය ඉල්ලුම ශක්තිමත් වනු ඇතැයි බැංකුව වැඩි දුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

ප්‍රධාන වෙළෙඳ හවුල්කාර ආර්ථිකයන් සමඟ ඇති වරණීය වෙළෙඳ ගිවිසුම් සහ ගෝලීය තෙල් මිල ලිහිල් කිරීමෙන් ආර්ථිකයට අඛණ්ඩව ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇතැයි සඳහන් කරන අතරම. අපනයන විවිධාංගීකරණය කිරීම සහ වෙළෙඳාම් අංශය වැඩි දියුණු කිරීම ආර්ථිකයේ බාහිර අංශයේ දියුණුව සඳහා ඉවහල් වන බව මහ බැංකුව පවසයි.

කෘෂිකාර්මික අංශය 2020 වනවිට යළි වර්ධනය වනු ඇතැයි ද නව වාර්තාව පවසයි. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව, 2018/ 19 මහ සහ 2019 යල කන්නයේ අතිරික්ත නිෂ්පාදනය හේතුවෙන් 2020 ජනවාරි දක්වා ගෘහස්ත ඉල්ලුම සපුරාලීමට ප්‍රමාණවත් සහල් ලබා ගත හැකි වී තිබේ. එමෙන්ම ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය වැඩි දියුණු වන බව උපකල්පනය කරමින් කර්මාන්ත හා සම්බන්ධ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් 2020 දී ධනාත්මක වේගයක් අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නිෂ්පාදන හා ඉදිකිරීම් කටයුතුවල වර්ධනය, GSP සහනවලින් ප්‍රතිලාභ ලබන කර්මාන්ත වර්ධනයට මෙන්ම රජයේ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සැලසුම් කර ඇති පරිදි සාක්ෂාත් කර ගැනීමටත්, පෞද්ගලික ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා දිරිගැන්වීමක් ලබා දීමටත් අපේක්ෂා කෙරේ. යනුවෙන් වාර්තාවේ සඳහන්.

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑම සහ සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියේ පළමු අදියර ඉදිකිරීම් වැනි රජය විසින් ආරම්භ කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වේගවත් කිරීමත් සමඟ ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉහළ වේගයකින් වර්ධනය වනු ඇතැයි ද අපේක්ෂා කෙරේ.

සේවා ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, තොග හා සිල්ලර වෙළෙඳාම, මූල්‍ය සේවා, රක්ෂණ, විදුලි සංදේශ, ප්‍රවාහන හා වෘත්තීය සේවා මෙන්ම රාජ්‍ය පරිපාලනය හා ආරක්ෂක වැනි රාජ්‍ය අංශයේ සේවාවන් වැනි ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් මඟින් මේ වර්ධනය පුළුල් හා පුළුල් ලෙස සහාය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නව අදහස දක්වන්න