මැතිවරණ පැමිණිලි 3,214ක් | දිනමිණ


 

මැතිවරණ පැමිණිලි 3,214ක්

ඔක්තෝබර් මස 08වනදා සිට ඊයේ(07) දක්වා මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීමේ සිද්ධි පිළිබඳ පැමිණිලි 3,214ක් ලැබී ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සදහන් කරයි.
 
නීති උල්ලංඝණය කිරීම් 3,087ක් සහ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා 25ක් ඒ අතරට අයත් වේ. 
 
ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි මධ්‍යස්ථානයට සහ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ පැමිණිලි මධ්‍යස්ථාන වෙත මෙම පැමිණිලි ලැබී තිබේ. 
 
මේ අතර ගත වූ පැය 24ක කාලය තුළ දී පැමිණිලි 131ක් ලැබී ඇති බවද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කළේය. 

නව අදහස දක්වන්න