අලුත්ගම-බෙන්තොට අඩු ආදායම්ලාභී දරුවන්ට පාපැදි | දිනමිණ


 

අලුත්ගම-බෙන්තොට අඩු ආදායම්ලාභී දරුවන්ට පාපැදි

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් මාස 06කට පසු ප්‍රංශයේ සිට මෙරටට පැමිණ දෙසතියක කාලයක් මෙරට සංචාරය කරමින් විපතට පත් මෙරට ජනතාවට විවිධ සත්කාර කටයුතුවල නිරත වු ප්‍රංශයේ එස්.ඕ.එස්.අයි. සංවිධානයේ සංචාරකයන් 40 දෙනෙකු අලුත්ගම හා බෙන්තොට ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන් සදහා පාපැදි ප්‍රදානයක් සිදු කරන ලදි . බෙන්තොට ප්‍රදේශයේ සංචාරක ව්‍යාපාරික පී.ඒ.රත්නසිරි මහතාගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් ප්‍රදේශයේ දුප්පත් පවුල් රැසක පාසල් දරුවන් ඇතුළු කුඩා දරුවන් සදහා මෙසේ පා පැදි බෙදා දීම සිදුවිය.

 මීගහතැන්න සමුහ

නව අදහස දක්වන්න