එම්.සී.සී ගිවිසුමේ ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිදු ඉඩමක් අයිතියකට හෝ බදුදීමකට ලබාදීමක් නෑ | දිනමිණ


 

එම්.සී.සී ගිවිසුමේ ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිදු ඉඩමක් අයිතියකට හෝ බදුදීමකට ලබාදීමක් නෑ

මහින්ද අලුත්ගෙදර

මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් (එම්.සී.සී) ගිවිසුම යටතේ එක්සත් ජනදපයට මෙරට කිසිදු ඉඩමක අයිතිය හෝ බදුදීමක් සිදු නොවන බව අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය අවධාරණය කරයි.

මේ සංවර්ධන ආධාර ප්‍රදානය අනුමත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් තීරණය අගය කරන බව පෙන්වා දෙන අමෙරිකාව අවුරුදු පහක ප්‍රදාන ආධාර ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කාලය පුරාවටම අරමුදල් සපයන ව්‍යාපෘති සියල්ල ශ්‍රී ලංකාව විසින් අධීක්ෂණය හා කළමනාකරණය කරනු ඇති බවද ජනාධිපතිවරණය ළඟාවෙත්ම එළැඹෙන 16වැනිදායින් පසු ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට සහ පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලබා ගැනීමට එක්සත් ජනපදය අපේක්ෂා කරන බවද ප්‍රකාශ කරයි.

රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ හඳුනාගත් අවශ්‍යතා සඳහා අරමුදල් සැපයීම තුළින් අවම වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිලියන 11කට ප්‍රතිලාභ සැලසෙනු ඇතැයි අපේක්ෂාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 480ක මේ සහයෝගය ඉල්ලා සිටි බව ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය පෙන්වාදෙයි.

 

නව අදහස දක්වන්න