කෙසෙල් ගෙඩි පොප්සි­කල් ( Banana Popsicles) | දිනමිණ


 

කෙසෙල් ගෙඩි පොප්සි­කල් ( Banana Popsicles)

ක  ට   ට     ර   ස  ට‍      කෑ ම   හ  ද   මු

 

කුඩා දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා කෙසෙල් ගෙඩි බොහෝ ගුණදායකයි. විවිධ රසයන්, වර්ණයන් එකතු කරලා කෙසෙල්ගෙඩිවලින් ‘පොප්සිකල්‘ හැදුවොත් නම් දරුවන්ට කෙසෙල්ගෙඩි කවාගන්න අමාරු වෙන්නේ නෑ.

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

* ඕනෑම වර්ගයේ කෙසෙල් ගෙඩි 06 ක්

*කැමති රසයකින් යුක්ත යෝගට්

*උ‍ණු කර ගත් චොකලට්

*සැරසීමට ගන්නා අයිසින් කැබලි ( Sprinkles )

*අවශ්‍ය නම් පීනට් බටර් ක්‍රීම් සහ විපින් ක්‍රීම් සහ

චෙරි

 

 

සාදන ආකා­රය

ලෙලි ඉවත් කර ගත් කෙසෙල් ගෙඩි, වියතක ප්‍රමාණයට කපා ගන්න. ඒවාට පොප්සිකල් කූරු ගසා ගන්න. කෙසෙල්ගෙඩිවල හොඳින් යෝගට් තවරාගෙන පැය හතරක් පමණ ශීතකරණයේ තබන්න.

ශීතකරණයෙන් ගත් කෙසෙල්ගෙඩිවලට උණු කර ගත් චොක්ලට් තවරා කැමැති නම් ඊට උඩින් අනුව පීනට් බටර් ක්‍රීම් ද විපින් ක්‍රීම් ද දමා ඊට උඩින් චෙරි ගෙඩියක් තබා අලංකාර කරන්න. සැරසීමට ගන්නා අයිසින් කැබලි ( Sprinkles ) දමා තවත් අලංකාර කර ගන්න ඔබට පුළුවන්. චොක්ලට් තැවරූ කෙසෙල් පොප්සිකල් රසවත් කරගැනීමට ඔබට චොක්ලට් කැබැලි, පෙබල්ස් වගේ ඕනෑම දෙයක් යොදා ගන්න හැකියි.

සටහන- මදාරා මුදලිගේ

නව අදහස දක්වන්න