සෙලින්කෝ ලයිෆ් අලෙවි වෘත්තිකයන්ට NASCO සම්මාන 05ක් | දිනමිණ


 

සෙලින්කෝ ලයිෆ් අලෙවි වෘත්තිකයන්ට NASCO සම්මාන 05ක්

ශ්‍රී ලංකා අලෙවිකරණ ආයතනය (SLIM) විසින් සංවිධාන කළ 2019 NASCO (National Sales Congress) සම්මාන ප්‍රදානයේ දී සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගමේ ප්‍රමුඛතම අලෙවි වෘත්තිකයන් පස් දෙනකු රන් සම්මාන දෙකක්, රි දී සම්මානයක්, ලෝකඩ සම්මානයක් සහ කුසලතා සම්මානයක් දිනාගනිමින් වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මේ සම්මාන ප්‍රදානයේ දී සමාගම සතු අලෙවි හැකියාව නැවත වරක් ප්‍රදර්ශනය කළේය.

මේ අනුව, ජීවිත රක්ෂණ අංශයේ අලෙවි විධායක කාණ්ඩය යටතේ රන් සම්මානය තෙල්දෙණියේ එම්. ජී. එස්. වේරපිටිය මහතා දිනාගත් අතර, සහකාර කළමනාකාර අංශය යටතේ අනිකුත් අලෙවි සහාය කාණ්ඩයේ රන් සම්මානය ශ්‍යාමලා දෙල්වල මහත්මිය විසින් දිනා ගන්නා ලදි. මේ සම්මාන කාණ්ඩය ගිය වසරේ දී තරගාවලියට ඇතුළත් කළ අතර, එය සියලු කර්මාන්ත අංශ ආවරණය කරයි.

 

නව අදහස දක්වන්න