ජනාධිපතිවරණ අවසන් ප්‍රතිඵලය අද සවස 4.00ට | දිනමිණ


 

ජනාධිපතිවරණ අවසන් ප්‍රතිඵලය අද සවස 4.00ට

2019 ජනාධිපතිවරණයේ අවසන් ප්‍රතිපලය අද (17) සවස 3.00 - 4.00 වන විට නිකුත් කිරීමට හැකිවනු ඇති බවට මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.
 
මේ වන විටත් ඡන්ද ප්‍රතිඵල ගණනය කිරීමේ කටයුතු සිදුකරමින් තිබෙන බව ඔහු සදහන් කළේය.

නව අදහස දක්වන්න