ඇමති හරීන් ඉල්ලා අස්වෙයි | දිනමිණ


 

ඇමති හරීන් ඉල්ලා අස්වෙයි

විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සිය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.
 
සිය නිල ට්විටර් ගිණුම හරහා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ ජනතාව ලබාදුන් තීන්දුවට ගරුකරමින් තමන් සිය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළ බවයි.
 
එමෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තමන් දැරූ සියලුම තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස්වන බව ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියි.

නව අදහස දක්වන්න