නව ජනපති වැඩ බාර ගැනීමේ උත්සවය ඇරඹෙයි | දිනමිණ


 

නව ජනපති වැඩ බාර ගැනීමේ උත්සවය ඇරඹෙයි

මේ වන විට නව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා වැඩ භාරගැනීමේ උත්සවය ආරම්භ කර තිබේ.
 
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ධුරයේ වැඩ භාරගැනීමට නියමිතය.
 

නව අදහස දක්වන්න