අභිනව ජනාධිපති ලේකම්වරයා පත්වෙයි | දිනමිණ


 

අභිනව ජනාධිපති ලේකම්වරයා පත්වෙයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නව ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස ආචාර්ය පි.බි.ජයසුන්දර මහතා පත් කර ඇත.

මේ මහතා 2015ට පෙර පැවැති රජයේ මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් තනතුර හොබවනු ලැබිය

අද උදෑසන ජනාධීපතිවරයා වැඩ භාරගන්නා අවස්ථාවේ දී ජනාධිපති ලේකම්වරයා දිවුරුම් දීම සිදු විය.

නව අදහස දක්වන්න