භාරකාර ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න සූදානමක් | දිනමිණ


 

භාරකාර ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න සූදානමක්

භාරකාර ආණ්ඩුවක් බොහෝ දුරට අද(20) දින පිහිටුවීමට ඉඩ ඇතැයි දේශපාලන ආරංච් මාර්ග පවසයි. ඒ අනුව බොහෝ දුරට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ධුරයෙන් අස්වීමෙන් අනතුරුව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නව අගමැතිධුරයේ පත්වීමට ඉඩ ඇතැයි ආරංචි මාර්ග කියයි.

ඒ අනුව ඇමැතිවරුන් 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් සීමිත කැබිනට් මණ්ඩලයකින් සමන්විත භාරකාර ආණ්ඩුවක් මීළඟ මහ මැතිවරණය තෙක් පවත්වාගෙන යෑමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කැර ඇතැයිද එම ආරංචි මාර්ග පවසයි.

නව අදහස දක්වන්න