අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

අධි නීතිඥ පී.ඩබ්ලිව්. සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා - කමලා නාලිනී නාගරත්නගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ අසංග සෙනෙවිරත්න (ඉඩම් හිමි වැවිලිකරු) නීතිඥ කාංචනා සෙනෙවිරත්න (ගාල්ල අධිකරණය) චතුර සෙනෙවිරත්න (ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය හපුගල ඉංජිනේරු පීඨය) යන අයගේ ආදරණීය පියාණන් වූ,​ ඉමාලි,​ කපිල,​ සමන්ති යන අයගේ ආදරණීය මාමණ්ඩිය වූද,​ දකුණු පළාත් සභාවේ හිටපු සභාපති අධි නීතිඥ පී. ඩබ්ලිව්. සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා අභාවප්‍රාප්ත වූයෙන් ඒ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු නොවැම්බර් මස 27 වන බදාදා ප.ව. 5.00 ට දඩල්ල ආදාහනාගාරයේදී සිදු කෙරේ. 149/​1,​ N.V.F. නාගරත්න මාවත,​ බෝපේ,​ ගාල්ල. 0912232127.116153

 

නව අදහස දක්වන්න