අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

සාන්ත බ්‍රිජට් කන්‍යාරාමයේ ගරු එම්මා රෝස් ප්‍රනාන්‍දුපුල්ලේ කන්‍යාසොයුරිය ස්වර්ගස්ථ වූවාය. මෘතදේහය නායකකන්ද යහපත් එඬේරා කන්‍යාරාම දේවස්ථානයේ තැන්පත් කර තිබෙන අතර අවමංගල්‍ය කටයුතු ප.ව. 3.00 ට පැවැත්වෙන දිව්‍ය පූජාවෙන් අනතුරුව සිදු කෙරේ.118349

නව අදහස දක්වන්න